SVETA BOGORODICE, moli za nas!


Ona koja je Boga rodila, zvuči tako jednostavno, a ipak je krajnje ozbiljno. Marija iz Nazareta, žena iz jednog povijesnog konteksta postala je prisutna i važna u svakom vremenu. Nama tako bliska po svojoj nježnoj ženskoj osobnosti, a ipak tako daleka po njezinu djelu u povijesti spasenja. U čemu je tajna? Kako razumjeti tu njezinu bliskost nama, a ipak različitost? Tajna se nalazi u srcu Oca nebeskoga čija je ljubav prema čovjeku postala konkretna u utrobi jedne žene. „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ (Iv 3, 16)

Ljubav Oca nebeskoga pronalazi jedno srce koje je otvoreno za njegov plan spasenja, te šalje svoga Sina. Marijino srce slobodno se stavlja na raspolaganje u stavu potpunog predanja: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1, 38) Sveta Bogorodica uči nas tomu temeljnome stavu srca u našem duhovnom hodočašću prema nebeskoj domovini. Stav je to potpune oslonjenosti na riječ Božju koja mu pruža jedinu sigurnost. Stav srca koji ne traži sigurnost u svojim sposobnostima, pobožnostima, krepostima, moralnom savršenstvu…

To je oslonjenost života na čistu milost Božju koja pretječe sva naša djela. Srce koje ima taj stav otvoreno je djelu Duha Svetoga. Djelo je Duha da onu tajnu ljubavi koja se nalazi u srcu Oca nebeskoga učini prisutnom u našem srcu. Marija Bogorodica uči nas kako otvoriti svoje srce da se u njemu rodi Bog – Isus Krist. Tajna Očeva srca – ljubljeni Sin Očev, postaje naš identitet, mi postajemo ljubljena djeca Očeva. U našem srcu doista prebiva milina Božje ljubavi.

Marija Bogorodica, ona koja je rodila Boga, nastavlja svoje djelo u nama – rađa nas na božanski život. Njezino otvoreno srce za milost Božju, putokaz je i nama prema izvoru sve naše svetosti, prema srcu Oca nebeskoga koji u svome Sinu ljubi svoj narod. Otvorimo se ovoj Marijinoj majčinskoj brizi koja nas trajno rađa i odgaja sve dok se Krist u nama u potpunosti ne oblikuje.

don Nikola Šakić