Što je Krunica?

Ona je jednostavna molitva satkana od temeljnih molitava naše vjere: Vjerovanja apostolskog, Očenaša, Zdravo Marije. U isti niz utkana je i molitva kojom slavimo Presveto Trojstvo: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

U ovome vijencu molitava sadržana su razmišljanja o središnjem događaju Povijesti spasenja: Utjelovljenju Riječi, muci i smrti na križu našega Spasitelja, uskrsnuću i vječnoj proslavi Sina Božjega, dolasku Duha Svetoga. To je djelo ljubavi Božje.

Molitva Krunice uvodi čovjeka u misterij nedokučivog milosrđa Božjega prema čovjeku grešniku. Ona poziva na pokajanje, potiče na nadu i otkriva konačni smisao čovjeka u ljubavi i radosti Presvetog Trojstva. Kao voditeljica kroz ova velika otajstva vjere vodi nas sama Blažena Djevica Marija. Nju je sam Duh Sveti uveo u svu istinu Otkupljenja. Blažena Djevica Marija je svim svojim srcem vjerovala u taj misterij i uključila se u njega od Navještenja pa sve do Golgote. Božjom odlukom bila je suradnica Božja za naše spasenje. Ona svojom sigurnom majčinskom rukom vodi Isusu Kristu sve one koji s Njom razmišljaju o toj Ljubavi.

Ružarij je molitva poniznih duša i otvara srce svjetlu Božje Riječi. Tom molitvom možemo obuhvatiti cjeli svijet moleći dolazak Kraljevstva Božjega. Moljenje Krunice znači jednostavno razmatrati Evanđelje s Marijom. Ona pomaže održati sabranost čovjeka u dnevnim dužnostima i svakodnevnim poteškoćama života.

Zajedničko moljenje Krunice u obitelji produbljuje i usavršuje zajedništvo obitelji u međusobnom poštovanju i ljubavi; učvršćuje vjeru i vjernost; umnaža velikodušnost u prihvaćanju života. Na kraju, ova nas molitva trajno povezuje s Isusom i s Njegovom Djevičanskom Majkom. S njima u društvu sigurno se putuje u vječni život.

Porijeklo Krunice – Ružarija

Moliti Krunicu puno je važnije od poznavanja njene povijesti. Ipak, poznavanje porijekla Krunice (Ružarija) može nas puno naučiti o ovoj velikoj molitvi.

Počeci ove molitve sežu u ranu kršćansku praksu recitiranja 150 psalama iz Biblije, ili svakodnevno, ili tjedno, kao način molitve. Oni koji nisu mogli recitirati psalme počeli su govoriti 150 molitava, najčešće Očenaša, često koristeći mala zrnca kako bi brojili molitve.

Do srednjeg vijeka običaj moljenja Očenaških zrnaca postao je uobičajen u mnogim zemljama Europe. Krunica je oblik pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji. Sastoji se od razmišljanja i molitava koje su usredotočene na život Kristov, od Njegova rođenja do uskrsnuća,  i Djevice Marije. Razmišljanja se još nazivaju otajstvima, a dijele se u tri niza: radosna, žalosna i slavna. Molitve Krunice se broje pomoću niza zrnaca (brojanice). Možemo susresti krunice koje su izrađene poput vijenca ruža, u kojima boja cvjetova: bijela, crvena i zlatna, daju prepoznati pojedine nizove otajstava.

Jezgra te pobožnosti sastoji se u kontinuiranom moljenju pet nizova od po jednog Očenaša i deset Zdravomarija (ili od petnaest takvih nizova). Kontrola nad brojem izgovorenih molitava vrši se na ružariju (krunici, čislu, brojanici), tj. na sistematski nanizanim većim zrncima (za Očenaše) i manjim zrncima (za Zdravomarije) što su nadjeveni na vrpci ili ulančani na metalnom lančiću, koje onaj što moli drži u ruci i prebire prstima. U principu prastari način nizanja napamet znanih molitava, Krunica je u samostanskim sredinama Istoka i Zapada nadoknađivala količinom ponavljanih istih molitvenih formula u ustima nepismenog redovnika (brata, laika, profeta) onu količinu svaki dan pročitanih molitvenih tekstova koje je čitajući molio pismeni redovnik-svećenik. Stoga se npr. broj od sto pedeset Zdravomarija simbolički poklapa s brojem od sto pedeset psalama iz psalterija.

Sistem moljenja u pobožnosti Krunice (Ružarija) razvijao se stoljećima. U buli iz godine 1479. papa Siksto IV. već spominje da se umeće Očenaš nakon svakih deset Zdravomarija, ali još ne spominje da se mole otajstva sv. Ružarija, ni Vjerovanje, a ni molitva Slava Ocu. Razmišljanje o otajstvima sv. Krunice (za vrijeme moljenja svake desetice Zdravomarijâ) započinje pojedinačno početkom XV. stoljeća, a uvodi se u opću praksu početkom XVI. stoljeća, pa se u ikonografiji sv. Krunice počinju prikazivati otajstva tek od konca XV. stoljeća. Otajstva se dijele na tri grupe:

  1. RADOSNA OTAJSTVA: 1. Navještenje, 2. Pohođenje, 3. Rođenje Kristovo, 4. Prikazanje u Hramu, 5. Našašće dvanaestogodišnjeg Krista u Hramu.
  1. ŽALOSNA OTAJSTVA: 1. Molitva na Maslinskoj gori, 2. Bičevanje Kristovo, 3. Krista krune trnovom krunom, 4. Nošenje križa, 5 Raspeće.
  1. SLAVNA OTAJSTVA: 1. Uskrsnuće, 2. Uzašašće, 3. Silazak Duha Svetoga, 4. Uznesenje Bogorodice, 5. Krunidba Bogorodice (proslava Bogorodice na nebu).

Naziv Ružarij (lat. rosarium) nastao je u srednjem vijeku asocijacijom na oblik modnog, prigodnog svečanog vijenca od ruža nanizanih na konac što su ga mlada gospoda i dame u galantnim gotičkim stoljećima stavljala sebi oko glave. Stoga se u srednjovjekovnoj ikonografiji od konca XV. stoljeća simbol svetog Ružarija redovito prikazuje vijencem od pedeset bijelih ruža (Zdravomarije), u koji su interpolirane veće crvene ruže (Očenaši) ili pak medaljoni s pet rana Kristovih ili s prikazom otajstava sv. Ružarija.

Prvi prikazi Bogorodice od Svetog Ružarija datiraju iz konca XV. stoljeća. na njima je uglavnom stojeći (rjeđe sjedeći) lik Bogorodice s Djetetom u naručju, koja stoji na polumjesecu i iz koje izbijaju zlatne zrake (apokaliptička vizija žene odjevene u sunce, Otk 12, 1, i koja je okružena vijencem ruža kao mandorlom (bademak).

U XVI. stoljeću javlja se nova ikonografija gdje Bogorodica, najčešće sjedeći, dijeli Ružarij sama (ili ga dijeli Krist na njenom krilu) sv. Dominiku koji kleči ili drugim svecima dominikanskog reda ili pak vjernicima, a pozadina Bogorodičina lika optočena je medaljonima u kojima su prikazana otajstva sv. Ružarija.

Prema tradiciji koju je podržavao i širio red dominikanaca, pobožnost. sv. Ružarija pokrenuo je utemeljitelj ovoga reda sv. Dominik, u XIII. stoljeću, u vrijeme borbe protiv heretika albigenza. Počevši od XVII. st. pobožnost sv. Ružarija je u rukama dominikanaca. Oni je usmjeruju, i dosljedno tome, oni djeluju i na ikonografiju ove teme.

I danas se prilikom moljenja Krunice Očenaš moli prije svake desetice Zdravo Marije, a meditiranje o otajstvima Isusova života i uskrsnuća ostaju temelj ove molitve.

Valja napomenuti 2002. godine u dodatku apostolskog pisma na temu krunice, Rosarium Virginis Mariae. Papa Ivan Pavao II. nas poziva na molitvu novo sastavljenih otajstva svijetla temeljenih na osobnih razmatranjima svetog Georga Preca, prvog malteškog sveca iz godine 1957. Sveti Otac nas poziva da otajstva svijetla molimo četvrtkom. vidi rubriku Kako se moli Krunica?

Kako se moli Krunica

Kao uvod moli se Vjerovanje apostolsko, Oče naš, tri Zdravo Marije, Slava Ocu. Kod ove prve tri Zdravo Marije doda se riječ ISUS:

koji neka nam umnoži vjeru,

koji neka nam učvrsti ufanje,

koji neka nam usavrši ljubav!

Cijela se Krunica sastoji od petnaest otajstava. Prije svakog otajstva moli se: Oče naš, 10 Zdravo Marija, Slava Ocu. Nakon molitve Slava Ocu, preporuča se zaziv:

O moj Isuse,
oprosti nam naše grijehe,
očuvaj nas od paklenog ognja
i dovedi u raj sve duše,
osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
Na kraju se moli molitva
Zdravo Kraljice
Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K Tebi uzdišemo tugujući i plačući
u ovoj suznoj dolini.
Svrni dakle, zagovornice naša,
one svoje milostive oči na nas,
te nam poslje ovoga progona pokaži Isusa,
blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevo Marijo!
Molitvi se mogu dodati i
Litanije lauretanske
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

S – Moli za nas, sveta Bogorodice!
O – Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
S – Pomolimo se! Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.

Izvor: www.zupa-sveti-juraj.hr

Prethodni članakTko je Marija?
Sljedeći članakPrijava za molitvu