MAJKO LJUBEZNA, moli za nas!

Živimo u apokaliptičnim vremenima, odnosno u svijetu u kojem vlada bezakonje. Posljedica bezakonja i pobune protiv Boga, rezultirala je prolijevanjem nedužne ljudske (Abelove) krvi. „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat, i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bi im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.“ (Otk 12, 7 – 9)

Godine 1917. u Fatimi (Portugal), sveta Bogorodica izrekla je strašno proročanstvo: “Mnogi će narodi u svijetu izumrijeti i nestati s lica zemlje.” Na žalost bez kršćansko-vjerničke odgovornosti i nacionalne svijesti mnogi će narodi nestati s lica zemlje. U ovim prijelomnim povijesnim vremenima prijeti velika opasnost da hrvatski narod doživi vjersku i nacionalnu tragediju. Crni oblak beznađa nadvio se nad Hrvatskom, Europom i svijetom. Plamen života koji tinja u našim srcima kao da se pomalo gasi i nestaje ga. Današnji naraštaj ima veliku povijesnu odgovornost, kako se ne bi našom životnom neodgovornošću sasvim ugasio plamen života u našim srcima. Moramo ustati u obranu svakog ljudskog bića, koje prema Božjem naravnom zakonu ima pravo na vlastiti život od začeća do prirodne smrti. Bog nas poziva na budnost i životnu svetost (usp. 1 Pt 1, 16). Stoga opašimo bokove pameti svoje, trijeznošću i savršenošću života, s potpunim pouzdanjem u milost Božju, koja nam je objavljena u Kristu Gospodinu (usp. 1 Pt 1, 13).

Gospodin nam je darovao svoju Majku Mariju za našu Majku:

„Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: ‘Ženo evo ti sina!’ Zatim reče učeniku: ‘Evo ti majke!’ I od tog časa uze je učenik k sebi.“ (Iv 19, 26)

Kršćanski sveci i blaženici Svetu Bogorodicu Mariju nazivaju “riznicom Gospodnjom” i njezinim se obiljem odnosno duhovnim bogatstvom kršćani vjernici bogate svim Božjim milostima. Pobožnost prema Svetoj Bogorodici Mariji nas ne udaljava od Krista Gospodina, nego nas još više približava k njemu. Drugim riječima Presvetu Djevicu Mariju ne možemo zamisliti bez Isusa, jer u njenom srcu živi i kraljuje. Kao kršćani vjernici Svetu Bogorodicu moramo doživljavati kao supatnicu i suputnicu na našem hodočasničkom križnom putu koji nas vodi u nebo! Neka nas zaogrne plaštem svoje majčinske ljubavi, i štiti od svih sotonskih sila na zemlji. Darujmo se Bogu po Bezgrješnom Srcu Presvete Bogorodice Marije, po njenim prečistim rukama i njenom moćnom i milosrdnom majčinskom zagovoru. Zamolimo Mariju, Majku ljubeznu, da zasja u našem kršćanskom vjerničkom životu svojim majčinskim milosrđem, i svojom zagovorničkom, odnosno posredničkom moći, kako bi nas mogla ohrabriti, i poticati u nesebičnom predanju i služenju Bogu.

Drugi vatikanski koncil (sabor) (1962.-1965.), Marijino mjesto u povijesti spasenja opisuje ovim riječima: „I to Marijino materinstvo u ekonomiji milosti neprekidno traje, od časa pristanka, koji je vjerno dala kod navještenja i koji je nepokolebljivo održala pod križem, sve do trajnog proslavljenja svih odabranih. Jer, nakon uznesenja na nebo nije napustila tu spasonosnu ulogu, nego nam mnogostruko svojim zagovorom i dalje pribavlja milosti vječnoga spasenja. Materinskom ljubavlju brine za braću svoga Sina koji još putuju i nalaze se u pogiblima i tjeskobama, dok ne budu dovedeni u sretnu domovinu. Zato se Blažena Djevica u Crkvi zaziva imenom Odvjetnica, Pomoćnica, Posrednica. Ipak se to tako shvaća da ništa ne oduzima niti dodaje dostojanstvu i moći Krista, jedinog Posrednika.“ (Dogmatska uredba (konstitucija) o Crkvi “Svjetlo naroda”, br. 62.)

Stoga: „Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikad nije čulo da si ti ikoga zapustila tko se tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem ohrabren utječem se i ja tebi, Djevice djevica; k tebi, Majko dolazim; pred tobom kukavan grešnik stojim i uzdišem. Nemoj, Majko Vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih čuj i milostivo usliši. Amen.“ (Sv. Bernard).

don Tomislav Topčić