Litanije Duši Kristovoj

LITANIJE PRESVETOJ DUŠI KRISTOVOJ ZA OBNOVU ČOVJEČANSTVA

Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Bože Oče, Stvoritelju svijeta, smiluj nam se!
Bože Sine, Riječi Božja od vječnosti, koja si postala Tijelo, smiluj nam se!
Bože, Duše Sveti, vječna ljubavi Oca i Sina, smiluj nam se!

Dušo Kristova, Tvoja sinovska ljubav prema Ocu nebeskom, neka dođe u duše naše!
Dušo Kristova, Tvoja žrtva i spasiteljska ljubav,
Dušo Kristova, Tvoja bratska ljubav prema bližnjem,
Dušo Kristova, Tvoja dobrota,
Dušo Kristova, Tvoja samilost,
Dušo Kristova, Tvoja velikodušnost,
Dušo Kristova, Tvoje milosrđe,
Dušo Kristova, Tvoja tišina,
Dušo Kristova, Tvoja blagonaklonost,
Dušo Kristova, Tvoja poslušnost,
Dušo Kristova, Tvoja srdačnost,
Dušo Kristova, Tvoja poniznost,
Dušo Kristova, Tvoja strpljivost,
Dušo Kristova, Tvoja čistoća,
Dušo Kristova, Tvoja iskrenost,
Dušo Kristova, Tvoja jednostavnost,
Dušo Kristova, Tvoja nevinost,
Dušo Kristova, Tvoja ljepota,
Dušo Kristova, Tvoja svjetlost,
Dušo Kristova, Tvoja gorljivost,
Dušo Kristova, Tvoje odricanje,
Dušo Kristova, Tvoje razumijevanje,
Dušo Kristova, Tvoj mir,
Dušo Kristova, Tvoja radost,
Dušo Kristova, Tvoja mudrost,
Dušo Kristova, Tvoja istinoljubivost,
Dušo Kristova, Tvoja razboritost,
Dušo Kristova, Tvoja hrabrost,
Dušo Kristova, Tvoja pravednost,
Dušo Kristova, Tvoja bol koju zbog naših grijeha osjećaš,
Dušo Kristova, Tvoga bića pokora za grijehe naše,
Dušo Kristova, Tvoga duha oproštenje,
Dušo Kristova, Tvoja snaga,
Dušo Kristova, Tvoj žar,
Dušo Kristova, Tvoja susretljivost,
Dušo Kristova, Tvoja darežljivost,
Dušo Kristova, Tvoja brižnost,
Dušo Kristova, Tvoja milost,
Dušo Kristova, Tvoja radišnost,
Dušo Kristova, Tvoje povjerenje,
Dušo Kristova, Tvoja zahvalnost,
Dušo Kristova, Tvoja osjetljivost,
Dušo Kristova, Tvoja pobožnost,
Dušo Kristova, Tvoja svetost,

Isuse Sine vječni, Tebe molimo, usliši nas!
Zbog utjelovljenja Tvojega,
Zbog rođenja Tvojega,
Zbog patnje Tvoje u Getsemanskom vrtu,
Zbog muke Tvoje, bičevanja i trnove krune,
Zbog nošenja križa Tvojega,
Zbog prolijevanja Tvoje krvi,
Zbog smrti Tvoje na križu,
Zbog uskrsnuća Tvojega i uzašašća,
Zbog prisutnosti Tvoje u Crkvi i zbog sakramenata Crkve Tvoje,
Zbog Tvojega slavnoga dolaska na posljednjem sudu,

Jaganjče Božji, ispunjen žalošću zbog naših grijeha, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, žrtvo za grijehe naše, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji sjajiš slavom uskrsnuća, smiluj nam se, Gospodine!
Dušo Kristova, sliko Božje ljepote, usliši nas!
Dušo Kristova, kraljevstvo svih vrlina, usliši nas!

Pomolimo se:

Svemogući, vječni Bože, koji si nam u Duši Kristovoj dao Sina svoga, sjajno Sunce i silnu Božju ljepotu, Život sam, molimo Te da u njoj uvijek nađemo vodstvo te izvor naše vjernosti Tvojoj volji. Pomozi nam, molimo Te, da slijedeći mnoštvo vrlina Duše Kristove neprestano utiremo put k svetosti i gradimo Tvoje Kraljevstvo u svim ljudskim dušama. Po Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vijekova. Amen.