MAJKO KRISTOVA, moli za nas!

Majka Kristova. Žena koja je rodila našeg Spasitelja. Naša majka Marija. Kolika je to milost da mi Kristovu Majku...

SVETA DJEVO DJEVICA, moli za nas!

Sveta Djevo djevica, moli za nas! „Velika su i čudesna djela Tvoja, Gospodine Svevladaru!“ (Otk 15, 3) Sa svetim Ivanom...

SVETA BOGORODICE, moli za nas!

Ona koja je Boga rodila, zvuči tako jednostavno, a ipak je krajnje ozbiljno. Marija iz Nazareta, žena iz jednog...

SVETA MARIJO, moli za nas!

Svetost je u Starom zavjetu bila oznaka koja se mogla pripisivati samo Bogu. Samo On je onaj koji je...