Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

»Izjavljujemo, objavljujemo i definiramo da je učenje koje drži da je blažena Djevica Marija, u prvome času svoga začeća,...

Tko je Marija?

Marija Majka Kristova i Majka Crkve „Bog Otac dao je svoga Jedinca samo po Mariji. Uza sve uzdisaje patrijarha, uza...